Sociaal ondernemers en de participatiewet.

Sociaal ondernemers en de participatiewet.

Sociaal ondernemerschap is een snelgroeiende vorm van ondernemen, waarbij een bedrijf niet het halen van financiële winst als hoogste doel heeft, maar het verbeteren van de wereld en de maatschappij. In Nederland kan een sociaal ondernemer er bijvoorbeeld voor kiezen om vooral of veel mensen aan te nemen die onder de participatiewet vallen. Hier zitten natuurlijk een aantal haken en ogen aan, maar het biedt ook veel voordelen voor de sociaal ondernemer. Participatiewet

Met de komst van de participatiewet is de bestaande sociale werkvoorziening grotendeels afgenomen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt konden hierdoor veel moeilijker aan werk komen. Sociaal ondernemers vormen een oplossing  voor dit probleem, door mensen aan te nemen die dankzij de participatiewet anders werkloos zouden zijn en blijven.

Het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan voor een ondernemer lastig zijn, omdat de arbeidsproductiviteit in het bedrijf lager kan gaan liggen en de opleidingsbehoefte van werknemers hoger. Ook kan het zo zijn dat kredietverleners in eerste instantie huiverig zullen zijn om een samenwerking aan te gaan met een sociaal ondernemer. Er zitten echter ook vele voordelen aan.
Het belangrijkste voordeel voor een sociaal ondernemer is natuurlijk dat de wereld een klein beetje mooier wordt. Andere voordelen zijn de aantrekkelijke subsidies en regelingen die komen kijken bij het aannemen van mensen die onder de participatiewet vallen, en het feit dat het een bedrijfsimago ten goede komt om een sociaal gezicht te hebben.

De potentie van deze innovatieve ondernemingsvorm is dan ook hoog. Steeds meer ondernemers houden zich bezig met sociaal ondernemerschap, en de komst van de participatiewet heeft er voor gezorgd dat er genoeg potentiële werknemers in Nederland te vinden zijn. Als sociaal ondernemerschap zich blijft verspreiden zoals het dat nu doet, zal de samenleving socialer worden en zal iedereen binnenkort kans maken op een plekje op de arbeidsmarkt.

Zie ook Rijksoverheid

Sociaal Ondernemen

Vandaag de dag is het niet eenvoudig om in deze moeilijke tijden als ondernemer een zaak behoorlijk te laten functioneren. Het vraagt van de ondernemer heel wat inspanning, inzicht, creativiteit en marketing om succes te bereiken. Een sociale onderneming vraagt meer…

Wat is een sociale onderneming?

De ondernemer dient over voldoende basiseigenschappen zoals vermeld te beschikken. Een zakelijke aanpak is onmisbaar en een financiële gezonde visie is noodzakelijk. Over visie gesproken, een sociale onderneming moet een slim en alternatief businessmodel hebben. Zo kan de ondernemer zijn sociaal gerichte instelling richten en zijn invloed gebruiken om bijvoorbeeld personen die beperkt zijn in hun vaardigheden en bekwaamheden op de arbeidsmarkt een kans te geven. Sociaal ondernemers hebben een maatschappelijke missie binnen hun bedrijf. Ze zijn van nature innovatief en zorgen daardoor voor meer werkgelegenheid. De onderneming is sociaal in zijn opdracht. Wanneer andere ondernemers het businessplan nabootsen wordt de maatschappelijke impact bevestigd en vergroot.

Welke opdracht

Sociaal ondernemers vindt je in alle bedrijfssectoren. Van bankier tot bakker en van slager tot kledingwinkel. In Nederland zijn er naar schatting 3000-4000. Men kan alle richtingen uit en waarom niet naar een groene oplossing zoeken zoals recycling. Het kan een sociaal en maatschappelijke opdracht zijn van een bedrijf om recycling te bevorderen en daarvoor een geschikt businessmodel op te stellen. Dankzij recycling van allerlei artikelen kunnen we nieuwe producten maken of hergebruiken. Een vervelend en vaak voorkomend artikel zoals plastiek kan via diverse technieken verwerkt worden tot korrels om zo nieuwe voorwerpen te ontwikkelen. Het recyclen van metaal onder de vorm van bvb. blikjes of auto- onderdelen kan ook zijn bijdrage leveren. Daardoor kunnen we zo in eerste instantie op natuurlijke grondstoffen besparen, want staal is een grondstof die oneindig kan gebruikt worden bij het recyclen zonder enig kwaliteitsverlies mogelijk is. Een onrechtstreekse bijdrage aan het groen. Want groen, natuur, gezondheid en toekomst zijn belangrijk voor de mens.

Rendement

Sociale ondernemers hebben vaak een sociaal en maatschappelijke doel door de vooruitstrevende businessconcepten en het scheppen van de meerwaarde. Zowel sociaal als groen. Toch dienen de sociale ondernemers regelmatig hun grenzen te herkennen. Het is meestal lastig om met hun voorstel aan gepast kapitaal te komen. De investeerders verwachten herhaaldelijk een hoog rendement en daarom gebeurd het dikwijls dat ze de sociale missie, die vooropgesteld wordt, niet begrijpen. Er komen echter meer mogelijkheden om een startkapitaal te verkrijgen. Crowdfunding is bijvoorbeeld geschikt omdat de sociale ondernemer, die vaak een goed sociaal of groen verhaal heeft waar sommige mensen zich in kunnen terugvinden en daardoor graag een bijdrage willen leveren.

© 2019 regiomarktplaats.nl. Alle rechten voorbehouden. | Webdesign en ontwikkeling Internetbureau CU Online
enqueue_script